Om Brännland

Brännland är en by vackert belägen längs med väg E12 och Umeå älven ca 12 km väster om Umeå. Här finns en skola (F-5) med plats för ca 100 barn och ett flertal företag däribland Ålö, en av världens största tillverkare av lastare för jordbrukstraktorer. Kännetecknande för byn är det öppna landskapet och den bördiga jordbruksmarken.

Längs älven finns en promenadstig mellan Brännlands Wärdshus och Sörforsbron med två fina grillplatser. Vid Wärdshuset finns också sevärdheter som soldattorp och nere vid älven finns jättegrytor. Älven erbjuder också möjligheter till fiske. Under vintern drar byn  upp ett skidspår och kommunen brukar spola fotbollsplanen på skolan så att det går att åka skridskor på den.

Byn har en historia som sträcker sig åtminstone från mitten av 1500-talet och består idag av ca 135 hushåll med ca 336 personer (2015) .