Om BOIF

Brännlandsortens Intresseförening – BOIF

Brännässla2Grundades 1984 och har sedan dess verkat för en ökad byagemenskap genom att exempelvis arrangera majbrasa, sparkfest, skidspår och grillkvällar. BOIF försöker också bevaka frågor som rör Brännlandsborna genom att bl a bjuda in nyckelpersoner till informationskvällar som handlar om Brännland och dess omgivande miljö. Alla bybor är varmt välkomna att delta och att föreslå nya aktiviteter.  Informationsspridning sker genom informationsbladet Brännässlan som delas ut i brevlådorna och via facebookgruppen ”Brännland och BOIF” och byakartan.

Medlemsavgift 2017

Sätt in 50 kr/enskild medlem eller 100 kr/familj på plusgiro 345931-0. Glöm inte att notera avsändare.

BOIF Styrelse 2017

Barbro Lundkvist, ordförande,
Anneli Wilhelmsson, sekreterare
Lena Jonsson, kassör
Henrik Björklund
Joakim Berg
Joakim Sandström
Lena Häggström
Malin Edfors
Anders Segerbrant

Kontakt: Barbro Lundkvist,  070 248 87 36, barbro.lundkvist@bobbnet.com

Välkomstkommitté

Anneli Wilhelmsson o Anna-Karin Melin

Stadgar BOIF

stadgarBOIF