Föreningar i Brännland

Brännlandsortens intresseförening, BOIF

Mer om BOIF hittar du under fliken Om BOIF

Brännlands Ortens Bredbandsnät Ekonomisk Förening – BOBBnet

Föreningen startade 2001 med syftet att tillhandahålla byborna i Norrfors och Brännland med ett fibernät. Idag är föreningens huvudsakliga uppgift att samordna ett gemensamt internetavtal för medlemmarna. Därför ser vi gärna att ni som är intresserade av internet kontaktar oss för ett mycket prisvärt alternativ.

Kontaktperson: Fredrik Häggström, fredrik.haggstrom@umu.se

Allmän information från BOBBnet till medlemmar.  PDF
Nytt direktnummer till AllTele om du har bredband via BOBBnet.  PDF

Hembygdsföreningen Umbygda

Besök anläggningen ”Soldattorpen i Brännland” och Brännlands Wärdshus.
Soldattorpen ligger vid turiststråket ”Ume älvdal”, ca 12 km väster om Umeå centrum efter Blå vägen (E12). Torpen och Wärdshuset ligger vid Umeälven.
Soldattorpen är en välbevarad samling stugor och byggnader från tiden för indelningsverket med tidsenlig inredning och miljö.

Mer om Umbygda kan ni läsa på deras hemsida: www.hembygd.se/umbygda

 

Byamännen i Brännland

Byamännen samlar markägarna i Brännland i frågor som handlar om byns avdragna allmänningar, fiske och andra markanvändarfrågor. I slutet av varje år hålls en byastämma där alla markägare kan göra sin röst hörd.

Kontaktpersoner för Byamännen är: Eva Lindman, Kjell Lindgren och Ulf Säfsten