Brännlands Skola

Brännlands skola är en skola med ca 100 elever från förskoleklass till årskurs 5 samt fritidshem. BrännlandsskolaSkolan befinner sig i en jordbruksbygd med naturskön omgivning, nära till älv och skog. Eftersom skolan är liten lär alla elever och all personal känna varandra vilket bidrar till att ingen blir anonym.

Skolan satsar på en profil där ett samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem ger oss en helhetssyn på eleven och ett stöd i elevens allsidiga utveckling. Våra elever ska känna sig trygga och utveckla självförtroende och en lust att lära.

Länk till Brännlands skolas hemsida