Fiske

Från och med säsongsstarten 2015 samarbetar Baggböle, Klabböle, Brännland, Kåddis och Sörfors med ett gemensamt fiskekort i Umeälven. Fiskesträckan kallas i folkmun för “Torrfåran”.
Idag finns bara ett enda fiskekort för fiskesträckan och det bästa av allt, du får fiska på ett större område än tidigare.

Fiskesäsongen i området sträcker sig mellan 20 maj – 30 september. Fiske under övrig tid är förbjudet.  Fiskeområdet avgränsas med Sörforsbron som uppströmsgräns. Allt fiske uppströms Sörforsbron är förbjudet.  Fiskeområdet avgränsas med kraftledningen ovan Baggböleforsen som nedströmsgräns. Allt fiske nedströms kraftledningen (inklusive att kasta eller låta betet flyta nedströms) är förbjudet. Notera att Baggböleforsen inte ingår i fiskekortet.

Mer om information om fiskeregler och var du kan köpa fiskekort hittar du på www.fiskekort.se